Pokoje


UWAGA ! Szanowni Państwo po odbiór kluczy  prosimy

                   zgłaszac się do recepcji  znajdującej się w restauracji

 

ATTENTION! Honourable Customers, after the arrival in the hotel for keys we ask entries to the reception desk being located in a restaurant

 

ACHTUNG! Die geachteten Kunden, nach der Ankunft in das Hotel Nach die Schlüssel bitten wir in die befindlich Rezeption während einer Restaurierung hineingehen

 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые Клиенты, по приезду к гостинице Мы за ключами просим вход к расположенн бюро приема в ресторане.

 

120 zł /pokój

Cena pokoju 2 os.

Od poniedziałku do piątku wynosi 120 zł  ze śniadaniem w formie bufetu.

W weekend: 110 zł za pokój  ze śniadaniem w formie bufetu.

100 zł / pokój

Cena pokoju 1 os.

Od poniedziałku do piątku wynosi 100 zł  ze śniadaniem w formie bufetu.

W weekend: 90 zł za pokój  ze śniadaniem w formie bufetu.

160 zł / pokój

Cena pokoju 3 os.

Od poniedziałku do piątku wynosi 160 zł  ze śniadaniem w formie bufetu.

W weekend: 150 zł za pokój ze śniadaniem w formie bufetu.