Rezerwacji pokoi prosimy dokonywać telefonicznie lub drogą elektroniczną : recepcja@zajazdpomian.pl

             Bądź  za  pomocą   formularza poniżej

 

   Znajdź i zarezerwuj pokój

Hotels powered by HRS

UWAGA ! Po odbiór kluczy  prosimy zgłaszać się do recepcji  znajdującej się w restauracji

 

ATTENTION! Honourable Customers, after the arrival in the hotel for keys we ask entries to the reception desk being located in a restaurant

 

ACHTUNG! Die geachteten Kunden, nach der Ankunft in das Hotel Nach die Schlüssel bitten wir in die befindlich Rezeption während einer Restaurierung hineingehen

 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые Клиенты, по приезду к гостинице Мы за ключами просим вход к расположенн бюро приема в ресторане.